9.9.13

78


W. Pruszkowski


77

Starają się tu, ogonkami merdają, czynią rozgardiasz... zadziwiona moja obojętność. A, a to tak można, a tak, bardzo można. Tak wielka prawdopodobność i możliwość przechodzą moje nieludzkie pojęcie, ja schowanam w kątach mikroskopijnego domku nie bardzo się ruszam i czułkami tykam rozbestwione spojrzenie Potencjalności.

6.9.13

76

Jak zamilkniesz na dłużej, to wokół wszystko kręci jakby wolniej, z opieszałością godną podstarzałej diwy. Jesteście takie leniwe, mówisz w przestrzeń: pani Czas, pani Życie, pani Sens. Ale jak już nie mówisz długo, niczym wieki zaklęte... kręci się nadal, świat na zardzewiałych zawiasach. Też coś, macie tendencje do generalizowania, do rozszerzania pojęć, przenoszenia aluzji na wszystkie sfery życia. Wcale, że nie, wcale, że nie, po prostu nikt... nikt nie słucha naprawdę, zatopiony we własnych dźwiękach ciała i anime. 

ALEŻ JA SŁUCHAM!

22.5.13

75

"Wszystko to oszustwo: poszukiwanie minimum złudzeń; poprzestawanie na tym, co znane; szukanie maksimum. W pierwszym przypadku zdradza się dobro, pragnąc je nazbyt łatwo pozyskać, oraz zło, konfrontujące je z niekorzystnymi warunkami przed przystąpieniem z nim do rozprawy. W drugim - oszukuje się dobro, nie starając się dążyć do niego nawet poprzez rzeczy ziemskie. W trzecim zaś zdradza się dobro, odchodząc od niego możliwie daleko, a także - zło, żywiąc nadzieję, iż można je unieszkodliwić przez intensyfikację. Należałoby więc przedkładać przypadek drugi nad pozostałe, gdyż dobro oszukuje się zawsze, zaś zła, jak się zdaje, zdradzić się nie da."

F. Kafka, Aforyzmy z Zürau

27.4.13

74

Współczesny bunt nie jest niczym wielkim, zdaje się połączenie anarchii z inteligencją nie przyniesie w ostateczności żadnego wyniku. Przynajmniej w i e l g a ś n e g o  wyniku, w którym załadowane sensy będą napulchniać się niczym balon. Nie ma sensu, nie ma anarchii, nie ma.

26.4.13

73


ja
jawa
owiędła na płask
oddalonych punktów
pstrość
czyli
je
łączy
sproszy
skreśli
bezwonny stan
a to znaczy ruch
a to wzruszyć
coś z pamięci oddechu:
krążenie
rytm rozkręcony na kwiat
rozgałęziacz pojęć zielonych
bujna kulistość
toczona zwąchań
struktura
każe stąd-dotąd zjawisko
wdech! zaklockowanie!
zamknąć w zamknąć
kryształy
w przezroczyście jedno słońce
zmysłu
nosa

Miron Białoszewski